Rólunk
 
   
A csoport története...

...2005 végén kezdődött, amikor pályázatot adtunk be a Mobilitás által meghirdetett Ifjúság 2000-2006 programra. Ez a program valamilyen módon az informális tanuláshoz kapcsolódó, innovatív csoportos kezdeményezésekhez nyújtott pénzügyi segítséget, mi pedig korábbi terveink megvalósítása érdekében létrehoztuk a Melchiades Csoportot, és egy sikeres pályázat után beindítottuk a Személyiségfejlesztés a színjátszás eszközeivel című projektet.

2006 nyarán kezdtük meg tevékenységünket egy commedia dell'arte tábor lebonyolításával. A tábor célja nem az eredeti színházi forma reprodukálása volt, hanem hogy technikáinak, eszközeinek felhasználásával a mában játszódó, modern jeleneteket hozzunk létre. A táborvezetővel, 
Lajos Sándorral elsajátítottuk az improvizáció alapjait, és megismerkedtünk a commedia dell'arte történetével. A klasszikus játékmód elemeivel meghívott előadónk, Lázár Balázs (aki Fulbright ösztöndíjasként a kaliforniai Dell Arte International School of Physical Theatre-ben tanulta a műfajt) ismertetett meg minket, majd két délutánt töltöttünk Atlasz Gáborral, hogy bevezessen a színpadi mozgás alapjaiba.

Öt Budapesten töltött nap után (melynek során a Városi Színház adott nekünk otthont) elutaztunk Terénybe. A falusi vendégházban és a közösségi házban eltöltött hatnapos intenzív próbafolyamat után színpadra vittük humoros jelenetfüzérünket a 
Terényi Színházi Napok keretein belül, majd a hátralévő két napot pihenéssel és a többi előadás, koncert megtekintésével töltöttük.

2006 szeptemberében beindítottuk tematikus kurzusainkat, melyek előbb tizenkét, majd tíz alkalomból álló sorozatok formájában vezették be a résztvevőket a színjátszás egy-egy részterületébe. Az improvizáció és a színpadi mozgás mellett a drámajátékok eszközeit alkalmazó terápiás módszert, a pszichodrámát is szerettük volna közelebb hozni a fiatalokhoz. Ezt a kurzust a műfaj jellegének inkább megfelelő módon négy hétvégi napba sűrítettük. A hagyományos pszichodrámacsoportok többnyire hosszabb időre szerveződnek, de mi, megtartva ezzel a pályázatunkban leírt kereteket (és jobban igazodva célcsoportunk időbeosztásához), arra kértük az oktatókat (Pólya Judit és Fodor Gábor pszichodráma-vezetőket), hogy állítsanak össze egy gyors ütemezésű, rövid időtartamú csoportfolyamatot, amely elég arra, hogy a résztvevők megismerjék a műfaj lehetőségeit, tipikus játékait, és elkezdjenek foglalkozni önmagukkal. Mindenki felállította saját szociális atomját, hogy képet kapjon közvetlen környezetének tagjaival való viszonyáról , protagonistaként dolgozhatott az őt akkor leginkább foglalkoztató problémán, a csoportjátékok során pedig reprodukálhatták a közösségen belül általánosan elfoglalt helyüket, megfigyelhették a csoportdinamikát, és kísérletek történtek ezek okainak kiderítésére. A kurzus végeztével a csoporttagok közül többen hagyományos pszichodrámacsoportokban folytatták nálunk megkezdett önismereti tevékenységüket.

Célcsoportunk (ekkor még a 18-25 év közötti korosztály) legfontosabb szervezőereje egyértelműen a Melchiades Klub lett. A tagok félévente hat (később öt) alkalommal közösen megnéztek egy színházi előadást, majd közönségtalálkozó keretében beszélgettek róla az alkotókkal. A Kolibri Pincében tartott összejöveteleken igazi klubhangulat alakult ki: közös evés-ivás, teázgatás közben történt az aktuális előadásokról íródott kritikák megvitatása, majd a produkció erősségeinek, hiányosságainak boncolgatása az érintettekkel. A színházcsinálás iránt érdeklődő résztvevők nemegyszer fontos tapasztalatokkal gazdagodtak ezen beszélgetések alkalmával, és mindenkinek nagy öröm volt, hogy kreatív és érdeklődő társaságban tölthetett el tíz kellemes estét. A klubtagok igen nagy százaléka félévről félévre visszatér hozzánk, és bérletet vált egy újabb előadássorozatra.

Két munkás félév után, 2007 nyarán véget ért a projekt, amelyre a pályázati pénzt kaptuk. Az általános lelkesedésre való tekintettel úgy döntöttünk, megtartjuk a kialakult formát, és önköltségi áron is meghirdetjük kurzusainkat. Az oktatást más művészeti ágak irányába is kibővítettük, és tovább szeretnénk nyitni a nemformális oktatás és a felnőttképzés más területei felé. Kurzusaink célja a nem mindig és mindenki számára elérhető tudás továbbadása, és a résztvevők személyiségének, önismeretének árnyalása, fejlesztése.

Tevékenységünket a jövőben alapítványi keretek között folytatjuk.


Bányai Gabriella
a Melchiades Csoport vezetője